หน้าแรก >  New Diamonds & Moves Up Rally 2013/14 > พิธีประกาศเกียรติคุณนักธุรกิจแอมเวย์ระดับเพชร คุณพชรรัชต์ กุศล
Resize
  พิธีประกาศเกียรติคุณนักธุรกิจแอมเวย์ระดับเพชร คุณพชรรัชต์ กุศล
ความยาว 35:01
24 ก.ค. 58
จำนวนครั้งที่ดู 0
ดาวน์โหลด 0

ร่วมรับฟังประสบการณ์ของการทำธุรกิจแอมเวย์จากเพชรใหม่ ซึ่งมีพิธีมอบเข็มเกียรติคุณเมื่อวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2558 ณ ฮอลล์ 2 เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดคลิปเสียง

ความคิดเห็น คลิปโปรดของฉัน ส่งคลิปนี้ให้เพื่อน
  ดาวน์โหลดไฟล์ปกติ ดาวน์โหลดไฟล์ความละเอียดสูง
Download HD Tip :

กรณีที่ต้องการดาวน์โหลดไฟล์ที่มีความละเอียดสูง (ไฟล์ขนาดใหญ่)
แนะนำให้ดาวน์โหลดผ่านโปรแกรม Download Accelerator Plus (DAP)
ซึ่งเป็น Freeware เพื่อช่วยในการดาวน์โหลดให้ต่อเนื่องกรณีที่เครือข่ายหลุด

สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมได้ที่ http://www.speedbit.com/download/

ส่งคลิปนี้ให้เพื่อน (พิธีประกาศเกียรติคุณนักธุรกิจแอมเวย์ระดับเพชร คุณพชรรัชต์ กุศล)
ความคิดเห็น  (พิธีประกาศเกียรติคุณนักธุรกิจแอมเวย์ระดับเพชร คุณพชรรัชต์ กุศล)  -  (0)
ความยาว 35:01  จำนวนครั้งที่ดู 0
พิธีประกาศเกียรติคุณนักธุรกิจแอมเวย์ระดับเพชร คุณพชรรัชต์ กุศล
คลิปโปรดของฉัน
ความยาว 00:00  จำนวนครั้งที่ดู 0
พิธีประกาศเกียรติคุณนักธุรกิจแอมเวย์ระดับเพชร ภญ.ทิพวรรณ - รศ.นพ.เจริญเกียรติ ฤกษ์เกลี้ยง (2 คลิป)
คลิปโปรดของฉัน
ความยาว 00:00  จำนวนครั้งที่ดู 99
พิธีประกาศเกียรติคุณนักธุรกิจแอมเวย์ระดับเพชรคู่ คุณณรุส มหัคฆพงศ์ - คุณสมรศรี คลังสุภาวิพัฒน์ (2 คลิป)
คลิปโปรดของฉัน
ความยาว 00:00  จำนวนครั้งที่ดู 188
พิธีประกาศเกียรติคุณนักธุรกิจแอมเวย์ระดับเพชร คุณประภัสสร์ - คุณณัฐพิมล ธนโชติพิสุทธิพร (2 คลิป)
คลิปโปรดของฉัน
ความยาว 54:03  จำนวนครั้งที่ดู 240
พิธีประกาศเกียรติคุณนักธุรกิจแอมเวย์ระดับเพชร คุณประทุมพร - คุณพัฒนา แสงวงษา (2 คลิป)
คลิปโปรดของฉัน
ความยาว 66:57  จำนวนครั้งที่ดู 1,098
พิธีประกาศเกียรติคุณนักธุรกิจแอมเวย์ระดับเพชรคู่ คุณรัฐธีร์ มังคลรังษี  คุณนิยุตรัตน์ จามพันธ์ (2 คลิป)
คลิปโปรดของฉัน